Okres po wykonaniu biopsji cienkoigłowej piersi


Biopsja (stgr. /bios/ - w znaczeniu: życie biologiczne, odnoszący się do życia i żywych organizmów + stgr. /opsis/ - obserwowanie, patrzenie) - rodzaj specjalnego zabiegu diagnostycznego, będącego inwazyjną metodą pobrania materiału biologicznego z przypuszczalnie zmienionych chorobowo tkanek

Okres po wykonaniu biopsji cienkoigłowej piersi

Ten rodzaj badania piersi metodą biopsji cienkoigłowej nie wpływa negatywnie na samopoczucie. Jednakże ważną rolę w tej sytuacji może odgrywać czynnik psychologiczny, powodujący stres i negatywne odczucia.

Generalnie jednak można po nim wrócić do normalnych obowiązków. Na wynik czeka się od dwóch dni do dwóch tygodni. Jeżeli wykaże on łagodną zmianę, która nie wymaga wycięcia, warto potem przynajmniej raz w roku kontrolować piersi.

Jednakże gdy guzek okaże się złośliwy, lekarz ustali sposób postępowania i dalsze leczenie. Może się także zdarzyć, że wynik badania nie jest jednoznaczny. Wtedy trzeba powtórzyć badanie i wykonać np. biopsję gruboigłową. Jeśli po badaniu pojawi się podwyższona temperatura ciała, ból w okolicy piersi, jej zaczerwienienie lub obrzęk, trzeba niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Mogą to być bowiem objawy infekcji, do której doszło podczas wykonywania biopsji lub wkrótce po niej.

Bywa też, że w piersi wytworzy się niewielki krwiak, który zwykle wchłania się po kilku dniach. Objawy takie należy jednak poddać obserwacji lekarskiej.