Cel wykonania biopsji


Biopsja (stgr. /bios/ - w znaczeniu: życie biologiczne, odnoszący się do życia i żywych organizmów + stgr. /opsis/ - obserwowanie, patrzenie) - rodzaj specjalnego zabiegu diagnostycznego, będącego inwazyjną metodą pobrania materiału biologicznego z przypuszczalnie zmienionych chorobowo tkanek

Cel wykonania biopsji

Często z pojęciem biopsji łączy się domniemanie nowotworu, ale zabieg ten przeprowadza się również dla rozpoznania wielu innych schorzeń – np. niepłodności, anemii, przewlekłego zapalenia wątroby i stanów zapalnych tętnic. Wiele niepotrzebnych obaw na temat tego zabiegu może rozwiać rozmowa z lekarzem o celu i sposobie jego wykonania.

Przed wyznaczeniem terminu biopsji lekarz powinien poinformować pacjenta, czy konieczna będzie hospitalizacja, czy tez zabieg można przeprowadzić w warunkach ambulatoryjnych. Powinien również poinformować, czy będzie konieczne znieczulenie miejscowe, albo ogólne i jeśli to możliwe, zaproponować wybór.

Pacjent może też spytać o wady i zalety badania histopatologicznego przeprowadzanego w trakcie zabiegu oraz o dokładny uzyskany wynik. Ma prawo także znać doświadczenie oddziału szpitalnego i personelu wykonującego badanie.

Tkankę pobraną w biopsji tnie się na bardzo cienkie skrawki i umieszcza na szkiełku laboratoryjnym, następnie utrwala preparatami chemicznymi i barwi. Lekarz patolog ogląda wycinki pod mikroskopem. Wynik jest znany na ogół już po 48 godzinach, ale bywa i dłużej. W celu szybszego wykonania badania oględzinom poddaje się niebarwioną (zamrożoną) próbkę.

Zaletą takiego rozwiązania jest to, że można przeprowadzić badanie w czasie operacji i usunąć zmianę nowotworową podczas działania tego samego znieczulenia. Niektórzy lekarze uważają, że lepiej zaczekać kilka dni na wynik biopsji.

Daje to pacjentowi szanse na omówienie z lekarzem celowości i wszystkich konsekwencji zabiegu oraz łagodzi strach przed tym co może się zdarzyć.