Biopsja szyjki macicy


Biopsja (stgr. /bios/ - w znaczeniu: życie biologiczne, odnoszący się do życia i żywych organizmów + stgr. /opsis/ - obserwowanie, patrzenie) - rodzaj specjalnego zabiegu diagnostycznego, będącego inwazyjną metodą pobrania materiału biologicznego z przypuszczalnie zmienionych chorobowo tkanek

Biopsja szyjki macicy

Jeżeli badanie cytologiczne szyjki macicy wykazuje nieprawidłowości, należy pobrać wycinek z tarczy części pochwowej szyjki w celu uzyskania próbki tkanki z jednego lub więcej miejsc.
 
Zabieg ten wykonuje się również u kobiet, które były już leczone z powodu wczesnej postaci raka lub zmian przedrakowych w komórkach szyjki macicy.

Biopsję szyjki zwykle przeprowadza się ambulatoryjnie, bez znieczulenia. Pacjentki czasem odczuwają pobolewania w dole brzucha w trakcie pobierania tkanek lub nieznacznie plamią z pochwy po tym zabiegu.

Jeżeli zmienione jest ujście kanału szyjki, konieczne może się okazać równoczesne wykonanie jeszcze jednej biopsji – wyłyżeczkowanie kanału szyjki. Ten rodzaj zabiegu również można przeprowadzić ambulatoryjnie. Wykonuje się go kiuretą, metalowym narzędziem z zakończeniem w kształcie łyżeczki, którym zeskrobuje się tkankę błony śluzowej szyjki macicy.

Większość kobiet odczuwa kurczowe bóle w dole brzucha podczas łyżeczkowania. Istnieje również małe ryzyko infekcji po zabiegu.


Kolposkopia wymaga specjalnego, dwuokularowego instrumentu zwanego kolposkopem. Służy do badania zmienionych miejsc na szyjce i w pochwie oraz umożliwia pobranie wycinków.


Czasem wynik uzyskany podczas badania wycinków nie zgadza się z wynikiem badania cytologicznego. Niekiedy też zmienionego miejsca nie da się dobrze ocenić za pomocą kolposkopu. Wykonuje się wtedy konizację.