Biopsje


Biopsje to pobranie próbki żywej tkanki w celu zbadania jej pod mikroskopem. Jest wiele typów biopsji, które różnią się technikami pobierania materiału i rodzajami znieczulenia. Biopsja skóry – jest jedną z najszybszych, najprostszych i najczęściej stosowanych metod badawczych.

Biopsje

Biopsje to pobranie próbki żywej tkanki w celu zbadania jej pod mikroskopem. Jest wiele typów biopsji, które różnią się technikami pobierania materiału i rodzajami znieczulenia. Biopsja skóry – jest jedną z najszybszych, najprostszych i najczęściej stosowanych metod badawczych.
Polega na wycięciu próbki zmienionej chorobowo skóry w celu jej przebadania histopatologicznego. Jeśli próbka obejmuje całą zmianę i margines zdrowej tkanki, często wykonanie biopsji jest już wystarczającym leczeniem.

Biopsja igłowa – do tego rodzaju biopsji używa się cienkiej, drożnej wewnątrz igły, którą pobiera się tkankę lub płyn do analizy. Aby złagodzić negatywne odczucia skórę można miejscowo znieczulić nad obszarem, w który wkłuwa się igłę biopsyjną. W celu bezpiecznego i precyzyjnego dojścia przez skórę do chorego miejsca stosuje się techniki wspomagające, jak tomografia komputerowa lub USG.

Biopsja chirurgiczna – wykonywana jest w przypadku gdy zmiana jest zbyt duża, by dać jednoznaczny wynik, bądź położona zbyt głęboko, żeby dostać się do niej igłą biopsyjną. Wówczas usuwa się ją chirurgicznie skalpelem lub za pomocą instrumentu endoskopowego (wziernikującego), który delikatnie wprowadza się do jamy ciała.

Jednym ze sposobów biopsji chirurgicznej stosowanym w diagnostyce raka kobiecych narządów płciowych jest biopsja przez pobranie wycinków.

Polega na pobraniu próbki tkani specjalnym narzędziem chirurgicznym. Czasem niezbędne jest pobranie kilku wycinków, dlatego ten zabieg nazywany jest biopsją wielowycinkową.